En ny udstilling "Postkort og bøjler fortæller om en svunden tid" på Gedved Egnsarkiv åbner mandag den 13. novenber 2017  kl.14.00 og kan det næste årstid besøges i arkivets åbningstid mandage 13.00 – 17.30.

Det er første gang, at egnens historie før og i begyndelsen af 1900-tallet fortælles gennnem arkivets postkort med billeder fra arkivets dækningsområde og træbøjler med navne på nogle af lokalområdets gamle firmaer. 

Det er gratis at besøge udstilling og alle er velkomne på arkivet.

 

               

 Skræddermester Therkel Petersen, Tvingstrup arbejder med en svend (ukendt navn).  Foto 1932.