Egnshistorisk Forening.          

Udflugter-Foredrag-Møder-Nyhedsbrev-Årsberetning-Bestyrelsen

 

 

Foredrag.

Torsdag den 2. november 2017 kl. 19.00 får Centerrådet på Gedvedhus og Egnshistorisk Forening besøg af pensioneret politibetjent Flemming Hansen.  Han vil fortælle om nogle af sine oplevelser fra hans mange år i politiets tjeneste og specielt om sit arbejde med en sag med Rigspolitiets Rejsehold.

Foredraget afvikles i det store mødelokale i Aktivitetscenter Gedvedhus, Kirkevej 5, Gedved. I pausen serveres kaffe/te og kage. Prisen pr. deltager er 25 kr.

Tilmelding kan ske til Gitte Sørensen tlf. 2499 3330/7629 1893, Ejlif Hedegaard Pedersen tlf. 2183 4759 og Kurt Hartvigsen tlf. 2143 7822. 

 

 

Den 13. november 2017 kl. 14.00 åbner Gedved Egnsarkivs en ny udstilling, hvor egnens historie før og i begyndelsen af 1900-tallet for første gang fortælles gennem arkivets postkort med billeder fra arkivets dækningsområde og træbøjler med navne på nogle af lokalområdets gamle firmaer. 

Udstillingen om brugsforeninger er nedtaget  -   sidste åbningsdag var mandag den 9. oktober 2017.

 

Ny bog. 

I bogen "Et jævnt og muntert liv - på jord og til søs"  fortæller Ole Hansen fra et spændende liv, som er levet på navermaner tilsat lidt rastløshed og oplevelsestrang.

Bogen kan købes på Gedved Egnsarkiv, se venligst under bogsalg.

 

 Postkort og bøjler fra gemmerne.

Opbevarer du postkort og/eller firmabøjler fra lokalområdet derhjemme?

Så er Gedved Egnsarkivet er meget taknemmelig for at modtage dem. Postkort enten som gave eller bare som lån til scanning/kopiering, hvorefter de retureneres med tak for lån. 

Arkivet savner bl.a. postkort med motiver fra områderne Assendrup, Eldrup, Bleld, Sattrup, Monbjerg, Møballe, Stensbjerg, Tolstrup og Yding.

Men alle postkort fra den gamle Gedved kommune og Lundum er særdeles velkomne.

 

Smid ikke arven ud! - aflever den  på Gedved Egnsarkiv.

Arkivet varetager bevaringen og formidlingen af den lokale kulturarv og er stedet, hvor man som borgere kan søge viden om vores lokale kulturhistorie.Men arkivet har kun den del af kulturhistorien, som bliver indleveret. Hvad er dit egnsarkiv interesseret i at modtage? Vi er interesseret i alle slags materialer fra private, firmaer, foreninger m.fl.,  bl.a.

  •       Gamle og nye fotografier (også digitale billeder) fra by og land, af personer og begivenheder, fra håndværk og handel og fra huse, gårde og godser m.m.
  •       Postkort med billeder fra den lokale egn.
  •       Gamle telefonbøger fra lokalområdet.
  •       Skriftligt materiale (også digitaliseret) som f.eks. skøder, aftægtskontrakter, skudsmålsbøger, kort, matrikelkort, dagbøger, protokoller, notater, breve, dokumenter, regnskaber.
  •      Trykt litteratur om egnen, opslagbøger o.lign. Trykt litteratur om egnen, opslagbøger o.lign.
  •       Dias, lydbånd, smalfilm og videooptagelser m.m.
  •       Bøger skrevet af lokale forfattere.

Hvis man for nuværende ikke ønsker, at give nævnte materialer til Gedved Egnsarkiv, kan man sikre sig mod, at de ikke blive skrottet i affaldscontaineren, og i stedet bliver gemt for eftertiden,ved at vedhæfte dem  skrivelsen " Skal til sin tid afleveres til Gedved Egnsarkiv".

 

Arkivets adresse er: Kirkevej 5a, 8751 Gedved. 

            Under vejviser-menuen finder du en rutevejledning med link til Googlemaps.

Egnshistorisk Forening og Gedved Egnsarkiv har fælles bestyrelse og sammen fremmer og bevarer vi kendskabet til egnens historie.

Medarbejderne på Gedved Egnsarkiv inkl. arkivlederen er alle frivillige og ulønnede. 

 

Telefon og mails besvares i arkivets åbningstid.