Gedved Egnsarkiv

      Egnshistorisk Forening          

 Udflugter-Foredrag-Møder-Nyhedsbrev-Årsberetning-Bestyrelsen.

se menupunkt Egnshistorisk Forening


Glimt fra Egnshistorisk Forenings meget interessante besøg på Velux museet i Østbirk den 21.3.2019.

Guiden Maria Christensen tog deltagerne med på en meget spændende tidsrejse i det moderne interaktive Velux museum. Hun startende med at fortælle historien om Villum Kann Rasmussen og hans grundlæggelse af VELUX i Danmark i 1941.

Allerede i 1942 så det første ovenlysvindue dagens lys, og i de efterfølgende årtier skete der løbende store forbedringer af vinduet, ikke mindst da virksomheden i 1950  besluttede sig  for at gå fra håndværk til indistriel produktion.

Gennem 77 år har Velux produceret mange forskellige typer af tag- og ovenlysvinduer. Alle ovenlysvinduerne blev fremvist og demonstreret i deres tidsrelevante lokaliteter under taget i den ombyggede gård, hvor de besøgende samtidig kunne opleve, hvordan ovenlysvinduet radikalt har ændret mulighederne for beboelse..

I stueetagen guidede Maria medlemmerne af Egnshistorisk Forening  gennem en udstilling bygget op om emnemæssige øer, hvor de også på egen hånd, både digitalt og fysiks, gik dybden med vinduesproducentens historien og blev ikke så lidt klogere på, hvordan ovenlysvinduet er blevet udviklet og forbedret gennem 77år fra de første ovenlysvinduer til nutidens intelligente vinduer.

I filmrummet blev der vist en tegnefilm om civilingeniøren Villum Kann Rasmussen.

I dag er Velux Gruppen en international virksomhed, der producerer og sælger ovenlysvinduer, lystunneller og ovenlyskupler samt tilbehør til samme. 

Foruden Velux ejer VKR Holding blandt andet vinduesproducenterne Velfac og Rationel samt solvarmevirksomheden Arcon-Sunmark.

 Velux virksomhederne  beskæftiger ialt 16.000 ansatte på tværs af 41 lande.

VKR Holding er ejet af Kann Rasmussen-familien og Villum Fonden.

 

 

Lundum forsamlingshus

Forsamlingshuset, en levende kulturarv, på udstilling. 

Den 19. november 2018 kl. 14.00 åbnede Gedved Egnsarkiv en ny udstilling, som fortæller om forsamlingshuse, en dansk kulturhistorie.

154 plancher fortæller forsamlingshusenes historie og redegør for deres betydning før og nu.

Under menupunkt "Udstilling" er der en  kort beskrivelse af både den landsdækkende historie og om hver af de 14 forsamlingshuse, der engang var i arkivets dækningsområde. Tilsammen er de blevet et spejl, ikke blot om livet i et forsamlingshus før og nu, men også om 130 års kultur og politisk udvikling i de små landsbysamfund.

Udstillingen kan indtil oktober 2019 besøges i arkivets åbningstid, mandage 13.00 – 17.30.

Alle er velkommen.                              

Smid ikke arven ud! - aflever den  på Gedved Egnsarkiv.

Arkivet varetager bevaringen og formidlingen af den lokale kulturarv og er stedet, hvor man som borgere kan søge viden om vores lokale kulturhistorie.Men arkivet har kun den del af kulturhistorien, som bliver indleveret. Hvad er dit egnsarkiv interesseret i at modtage? Vi er interesseret i alle slags materialer fra private, firmaer, foreninger m.fl.,  bl.a.

  • Gamle og nye fotografier (også digitale billeder) fra by og land, af personer og begivenheder, fra håndværk og handel og fra huse, gårde og godser m.m.
  • Postkort med billeder fra den lokale egn.
  • Gamle telefonbøger fra lokalområdet.
  • Skriftligt materiale (også digitaliseret) som f.eks. skøder, aftægtskontrakter, skudsmålsbøger, kort, matrikelkort, dagbøger, protokoller, notater, breve, dokumenter, regnskaber.
  • Trykt litteratur om egnen, opslagbøger o.lign.
  • Dias, lydbånd, smalfilm og videooptagelser m.m.
  • Bøger skrevet af lokale forfattere.

Hvis man for nuværende ikke ønsker, at give nævnte materialer til Gedved Egnsarkiv, kan man sikre sig mod, at de ikke blive skrottet i affaldscontaineren, og i stedet bliver gemt for eftertiden,ved at vedhæfte dem  skrivelsen "Skal til sin tid afleveres til Gedved Egnsarkiv".

   

Arkivets adresse er: Kirkevej 5a, 8751 Gedved.   

Under vejviser-menuen finder du en rutevejledning med link til Googlemaps. 

Egnshistorisk Forening og Gedved Egnsarkiv har fælles bestyrelse og sammen fremmer og bevarer vi kendskabet til egnens historie.

 Medarbejderne på Gedved Egnsarkiv inkl. arkivlederen er alle frivillige og ulønnede. 

  

Telefon og mails besvares i arkivets åbningstid.